تابلوی اعلانات

بایگانی/آرشیف روزانه: نوامبر 13, 2017

اطلاع رسانی در مورد شرایط تسویه زودهنگام وام بانک مهر ایران

2017510153538883

بدینوسیله به اطلاع ۳۰ نفر وام گیرندگان از بانک مهر ایران می رساند که حسب تقاضای اعضاء و متعاقب آن هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مزبور ، بر اساس مفاد  نامه شماره ۱۱۰/۱۰۸۸۴/م/ت مورخ ۹۶/۰۴/۰۴  درخواست مساعدت از بانک در تسویه زودهنگام وام های دریافتی صورت پذیرفت. بانک مهر ایران با طرح موضوع در کمیته عالی اعتباری بانک طی ... بیشتر بخوانید »

Scroll To Top